THE NEW FARM – VERTICALE LANDBOUW

Europa's grootste verticale stadslandbouw project

De Schilde wordt een (inter)nationaal centrum voor binnenstedelijke voedselproductie en voedselbewustzijn. Met ruimte voor onderzoek, innovatie, expositie en educatie, zodat mensen uit de hele wereld weten dat ze (ook) voor vertical (urban) farming in Nederland moeten zijn.

Aanleiding
Voor de gemeente Den Haag was de komst van Urban Farmers aanleiding om de voormalig Philipsfabriek ‘De Schilde’ (10.000 m2), gelegen in de Groente- en Fruitwijk van Den Haag, te herontwikkelen tot een centrum voor vertical farming.

Urban Farmers
Urban Farmers De Schilde is op 35 meter hoogte de grootste ‘rooftopfarm’ (1.200 m2) van Europa en trekt wereldwijd enorme belangstelling. Het voorbeeld van UF De Schilde laat zien hoe je dichtbij/in de stad gezond voedsel kan produceren en welke kennis en technologie hiervoor nodig is. Urban Farmers teelt d.m.v. een aquaponicssysteem diverse groenten in de dakkas en kweekt op de 6e (en hoogste) verdieping tilapia-vis.

Kenniscentrum vertical farming
De interesse in innovatieve ontwikkelingen op het gebied van binnenstedelijke teeltoplossingen nemen een vlucht in binnen- en buitenland. In Nederland en met name in het Westland, als koploper op het gebied van technologische innovatie in de groenteteelt, is al veel kennis en expertise op het gebied van vertical farming. Gezien de ligging en de mogelijkheden van het pand is gekozen om samen met grote en kleine ondernemingen en kennisinstellingen in De Schilde hèt kenniscentrum voor vertical (urban) farming te realiseren. Doel hiervan is het (verder) ontwikkelen van nieuwe technologieën en het tentoonstellen van nieuwe teeltoplossingen. Uiteindelijk dient dit project als wereldwijd exportproduct van de BV Nederland om het vraagstuk rondom het voeden van steden (“Hoe gaan we in 2050 de 70% van de wereldbevolking die in steden leeft voeden?“) te kunnen beantwoorden.

Fieldlab
Als onderdeel van het kenniscentrum wordt op de vierde en (deels doorgebroken) vijfde verdieping een Fieldlab met een hoogte van deels bijna 5 en deels bijna 10 meter ingericht. Hier ontwikkelen, testen en implementeren bedrijven en kennisinstellingen doelgerichte oplossingen. Deze ruimte fungeert mede als een omgeving waarin partijen deze innovaties leren toepassen. Door dit Fieldlab creëren we verbindingen met onderzoek, onderwijs en beleid gerelateerd aan het thema ‘vertical farming’.

Incubator
Op de eerste verdieping van De Schilde zal een incubator op het gebied van vertical farming worden gefaciliteerd, met interessante programma’s voor zowel starters, onderwijsinstellingen als gevestigde bedrijven, van binnen en buiten De Schilde.

Gemeente Den Haag
De gemeente Den Haag draagt met haar steun aan het project bij aan:
– Een duurzamere voedselproductie en -logistiek door innovatie op dit gebied te faciliteren
– Een groter voedselbewustzijn bij de inwoners van Den Haag
– Educatie over vers en gezond eten
– Het creëren van banen
– Een positieve impuls op de omliggende wijk
– Profilering van Den Haag als stad van innovatie

IN HET NIEUWS