GGD ADVIES VEILIGE BODEM

Welke stappen u moet doorlopen en wat u moet doen om te weten of de grond geschikt en veilig is om te kunnen tuinieren.

STAPPENPLAN

1. Kijk naar mogelijkheden in uw eigen wijk
In Den Haag zijn er meerdere mogelijkheden om aan stadslandbouw te doen. Op kleine schaal kan het aan de gevel van uw woning, een zogenaamd “geveltuintje”. Maar ook op braakliggende terreinen, binnenterreinen en soms in het openbaar groen in uw wijk is stadslandbouw mogelijk. Om in uw buurt voldoende kijk- en gebruiksgroen voor overige bewoners en gebruikers te behouden, is het openbaar groen voor stadslandbouw beperkt beschikbaar .

2. Bedenk wat u wilt
Bedenk vooraf goed wat u wilt. Stel een plan op. Hoe wilt u uw tuin opzetten: wilt u alleen groenten kweken of ook fruit en bloemen? Neemt u een tuin voor uzelf of doet u het samen met uw buren. Vindt de juiste mensen rondom u heen. Bij het gebruik van braakliggende terreinen en leegstaande kantoren voor stadslandbouw kunnen termijnen en bestemmingen beperkingen zijn.

3. Is het terrein geschikt?
Heeft u een terrein op het oog? Kijk naar de mogelijkheden. Is het terrein in de huidige situatie al geschikt of is er een nieuwe bodemlaag nodig. Ligt de tuin in het zicht, zodat buurtbewoners een oogje in het zeil kunnen houden. Van waar en wanneer komt er zon bij. Is er een mogelijkheid om planten water te geven.

4. Ga in gesprek
Neem contact op met de eigenaar. De gemeente is vaak het eerste aanspreekpunt voor uw idee. Wendt u tot stadslandbouw@denhaag.nl of Duurzaam Den Haag, Brouwersgracht 2, tel: (070-) 3643070 om de mogelijkheden te onderzoeken. Wanneer het terrein van een woningbouwvereniging is , neemt u hiermee contact op. De gemeente sluit een contract af voor het tijdelijk in gebruik geven van grond. Ook woningbouwverenigingen maken dergelijke afspraken. Als het terrein particulier eigendom is kunt u bij het Kadaster (www.kadaster.nl ) opzoeken wie de eigenaar is.

5. Controleer de bodemkwaliteit
Belangrijk is te weten of de bodem schoon genoeg is voor het telen van groenten en fruit. Voor informatie over bodemvervuiling kunt u terecht bij het bodeminformatiepunt: bodeminformatiepunt@denhaag.nl . Voor informatie over de geschiktheid van de bodem voor een moestuin dient u de GGD Haaglanden te raadplegen, bereikbaar onder tel: (070-)353 7182. De GGD Haaglanden kan beoordelen of de bodem en de omgeving geschikt is voor een moestuin. Ook kan de GGD Haaglanden worden geraadpleegd om bij bodemvervuiling te weten welke maatregelen nodig zijn voordat u kunt beginnen.
Overig:
– Wanneer de eigenaar akkoord is met uw idee, informeer dan de buurtbewoners
– In plaats van zelf een stadstuin beginnen kunt u ook een buurt- of volkstuin huren.