GEZONDHEID

Het gezondheidsaspect van voedsel, groen, samenwerken en buiten-zijn

Het verbouwen van voedsel en gezondheid zijn op diverse manieren met elkaar verbonden. De mens verbouwt voedsel om het lichaam te voeden en zo te kunnen leven. Een deel van ons hedendaagse voedsel geeft ons meer dan we nodig hebben. Zonder dat je het door hebt krijg je bijvoorbeeld al snel te veel suiker en zout binnen en soms ook stoffen die zijn bedoeld om de groei te stimuleren van wat je eet (de planten of dieren op je bord). Om gezond te willen blijven is het een goede start om te weten wat je eet. Voedsel voedt het lichaam, maar vervult in de vorm van stadslandbouw ook op een andere manier een rol in gezondheid. Onderzoeken geven aan dat de kleur groen een positief effect heeft op de mens. Werken in een moestuin verzorgt de nodige fysieke beweging en mentale ontspanning, onder het genot van frisse lucht. En vooral niet te vergeten, mensen doen veel sociale contacten op als ze betrokken zijn bij een stadslandbouwinitiatief, kunnen hun kwaliteiten laten zien en doen ook nog werkervaring op.

BODEM
Kijk op onze pagina Aan de slag voor meer info over gezonde bodem of risico’s over mogelijke verontreiniging.

VOEDING
A
rts en voeding
Gezonde en duurzame voeding RIVM
Voedsel & Voeding  RIVM
– Variatie in recepten
Nieuws voor dietisten
– Overgewicht en groen
– De schijf van vijf
– Giftige planten
– Foodwatch Voedselwaakhond
Vitamine c tekort
Calorienchecker
Calorientabel
Gezondheid en Duurzaamheid in de horeca
Zeewier – voeding (NEMO)

LICHAAM & GEEST
– De vitale groene stad
Het Groene Goud (Hans Dekker)
Natuur en Gezondheid (Arts&Leefstijl)
Alles is gezondheid
– Natuurlijk in je kracht
Groen Blauwe netwerken
Gezonde groene Leefomgeving (Ministerie I&W)
– Natuurmonumenten visie
– In to the green
The effect of nature on child-wellbeing

GEZONDE LEEFOMGEVING
Gezonde Voedsel Omgeving
Gezonde Voedselomgeving in het omgevingsplan; VNG
visie GGD filmpje
Groene Peiler Gezond & Veilig (pdf Natuur en Milieufederatie ZuidHolland (NMZH))
Gezonde Leefomgeving IPH
Gezonde Leefomgeving WUR

Recepten:
Kievitamines recepten

BASIS ADVIES

  • Het is wenselijk dat de GGD bij alle nieuwe initiatieven in een vroeg stadium geraadpleegd wordt. Link naar GGD
  • Bij tuinieren zijn er een aantal risico’s die nooit helemaal kunnen worden uitgebannen. De voordelen van stadslandbouw wegen echter op tegen de nadelen wanneer gebruikers zich bewust zijn van de risico’s. De GGD juicht de stadslandbouwinitiatieven toe en kan adviseren over het beperken van risico’s.
  • Indien bij een nieuwe locatie geen bodeminformatie bekend is, kunnen gebruikers een bodemonderzoek laten doen. Om risico’s van eventuele bodemverontreiniging uit te sluiten kan ook gewerkt worden met een schone laag opgebrachte aarde (evt. in bakken) van minimaal 30 cm dik.
  • Een bodemverontreiniging, bv met lood, kan een risico met zich meebrengen via het eten van groenten of het binnenkrijgen van grond. In het algemeen nemen vooral groene snelgroeiende bladgroenten lood op uit de bodem en vruchten nemen vrijwel geen stoffen op uit de bodem. Als er stoffen door groenten worden opgenomen, moet er zeer veel van worden gegeten voordat er een gezondheidsrisico is.
  • Hondenpoep (vooral van puppies) (en ook vossenpoep) brengt het risico van toxocara-wormen met zich mee. Toxocara kan tot allerlei klachten leiden zoals astma en huidklachten. De larven kunnen zich bij de mens niet tot volwassen wormen ontwikkelen, maar kunnen jaren ingekapseld in weefsels aanwezig blijven. Toxocara-eieren vanuit poep kunnen zeker een jaar besmettelijk blijven en kunnen opgenomen worden via grond. Bijvoorbeeld doordat iemand die aarde aan de handen heeft daarna iets eet met de handen of doordat kleine kinderen aarde in de mond stoppen.
  • Kattenpoep kan ook voor toxocara zorgen en daarnaast ook voor toxoplasmose dat vooral voor zwangere vrouwen een risico is.
  • Honden en katten moeten dus zoveel mogelijk geweerd worden van moestuinlocaties. Als er kleine kinderen meehelpen op de moestuin, laat hen dan zo min mogelijk in de aarde spelen en zorg bv voor een afsluitbare zandbak.
  • Was (of schil) de gekweekte groenten en fruit altijd heel goed en draag handschoenen bij het tuinieren. Was de handen altijd goed na contact met aarde of zand. Bij het verhitten van groenten verdwijnen wormeieren en bacteriën.

Mis je iets op deze pagina en wil je iets toevoegen? Neem dan contact met ons op via het digitaal loket.
Volg ons op twitter of facebook.