EEN GESLAAGD INITIATIEF

De Valkenbosgaarde

Buurttuin de Valkenbosgaarde werd op 24 juni 2017 feestelijk geopend door wethouder Joris Wijsmuller. Nu zijn er op een mooie dag altijd buurtbewoners te vinden. Wat is het geheim van het succes van dit project? Waar is de bewonersgroep tegenaan gelopen en hoe is het project gefinancierd?
Op een zonnige maandagmiddag ontmoet ik Ingrid bij de Valkenbosgaarde. Zij is initiatiefneemster en vertelt hier graag meer over.

Start van het project
Haar idee was om op de taluds een buurtmoestuin aan te leggen en ze wilde graag andere bewoners inspireren om mee te doen. Ze had al een mailtje naar het Stadsdeelkantoor gestuurd en was meteen uitgenodigd voor een gesprek. Naar aanleiding van het gesprek is Ingrid in juni 2016 begonnen in de buurt te flyeren, met een oproep om mee te doen.

Het plan
Elf bewoners reageerden enthousiast en vervolgens is deze groep gaan brainstormen. Er zijn toen heel veel ideeën geweest, maar nog zonder duidelijk plan is dit groepje mensen samen naar het stadsdeelkantoor op gesprek geweest. Dat gesprek verliep positief en zo konden de bewoners aan de slag. Omdat niemand groene vingers had is er tuinadvies gevraagd bij Pluk! En heeft de club buurtbewoner samen met Erik Wisse het tuinontwerp gemaakt.

Uitvoering
In de winterperiode is het grove werk gedaan, zoals het hek geplaatst en de ovalen aangelegd, waar later is gezaaid. Het zijn 4 ovalen, met elk een eigen thema: “kindersnoeptuin”, “wilde bloemen”, “eenjarige planten” en “meerderjarige planten”. Nu in juli alles in bloei staat is het hier prachtig.
De Valkenbosgaarde heeft ervoor gekozen om geen subsidie aan te vragen. Het grote deel van benodigdheden is gesponsord door buurtbewoners. Het zaad van HaagsZaad, de tuinbank van Haags Hout, Infobord van makelaar La Clé, hapjes voor de opening van cafetaria De Blauwe Fiets, grasmaaier en gereedschap van bewoners. Ook de afdeling Groenbeheer van stadsdeelkantoor Segbroek heeft enorm bijgedragen. De keuze om dit project op te zetten zonder subsidie heeft ervoor gezorgd dat iedereen volop betrokken is. En ook de bewonersgroep zelf heeft geïnvesteerd. In een moestuincursus bij het IVN bijvoorbeeld. Voor onderhoudswerkzaamheden komt de hele groep bij elkaar.

Organisatie
De Valkenbosgaarde wordt bestuurd door de stuurgroep. Dit zijn 9 bewoners die onderling een taakverdeling hebben. Er is bewust niet gekozen voor het opzetten van een stichting. Dit zou makkelijk zijn om fondsen aan te trekken. Maar door het geld van fondsen was misschien het participatiegevoel verloren gegaan, en dat wilden de bewoners niet.
Aan het einde van het jaar is een evaluatie gepland, en misschien dat dan ook overwogen wordt om uit te breiden.

Resultaat
Inmiddels is er een facebookgroep met 127 leden waar een groot deel van de communicatie plaatsvindt. Ingrid vertelt dat de buurtbewoners elkaar door dit project beter hebben leren kennen en elkaar vaker opzoeken. Ook voor kleine klusjes – oppas regelen of een auto lenen – weten ze elkaar te vinden. Twee gezinnen waren van plan om te verhuizen maar hebben daar toch niet voor gekozen, dankzij de nieuwe sociale cohesie.

Tips
Heeft Ingrid nog tips voor het opzetten van een buurttuin?
Het feit dat dit project geslaagd is heeft verschillende redenen. Ingrid denkt dat het belangrijk is om klein te beginnen, het behapbaar te houden. Daarmee is niet alleen de grootte van de tuin bedoeld, maar ook de financiële kant. Omdat alles is geschonken is meteen betrokkenheid gecreëerd en samenwerking. Dat is waardoor de Valkenbosgaarde tot leven is gekomen in de buurt.
Ik denk ook dat belangrijk is geweest dat Ingrid wel initiatiefneemster is, maar zeker niet alle touwtjes in eigen handen hoeft te hebben.

De Valkenbosgaarde bevindt zich op de Valkenboskade ongeveer op de hoogte van nummer 25.
https://www.facebook.com/groups/valkenbosgaarde

In de media
Het Haagse Groen