HET GEZICHT VAN DE HAAGSE STADSLANDBOUW

Fotoserie 2018

Stadslandbouw is sterk in ontwikkeling en daardoor doen er veel verschillende definities de ronde. Maar het gaat over telen, oogsten, verwerken en afzetten van voedsel in of in de nabijheid van een stad, vaak met een sociale insteek. In Den Haag zijn zo’n 200 locaties, onder andere buurttuinen, generatietuinen, zorgtuinen, mobiele tuinen, verticale tuinen, vierkantemeter tuinen, imkers, horeca die eigen oogst serveren en professionele producenten van voedsel. De redenen waarom mensen een initiatief starten of er zich bij aan sluiten, zijn divers. De achtergronden en interesses van mensen die er mee bezig zijn, zo mogelijk nog diverser. En de opbrengsten beperken zich zeker niet tot de oogst van een tuin. Het gaat ook over ontmoeten, leren van elkaar, samenwerking, delen, over sociale cohesie, verbinding, groene buurthuizen, je thuis voelen in je eigen buurt. maar ook over actief zijn, lichaamelijke- en geestelijke gezondheid, bewustwording over duurzamer consumeren en leven, voedselverspilling, afval, composteren, ecologie, sociaal ondernemerschap, korte (voedsel)ketens, energiecooperaties, netwerken, nieuwe woningcooperaties, groene en duurzame stadsontwkkeling en vooral over heel veel eigenaarschap, levenslust, voldoening en trots!

In het najaar van 2018 was het tijd om deze verscheidenheid aan stadslandbouw in Den Haag vast te leggen. In samenwerking met fotograaf Martijn Beekman is een fotoserie ontstaan. Al deze mensen zetten zich in om Den Haag een mooiere, groenere, gezondere en leukere stad te maken.

Andre, ‘t Welpje

Ali, Vadercentrum

Ria, Lusthof XL

Hans, Haagse Eitjes

Mijke en Stefanie, Greens in the Park

Freek, Resto van Harte

Mohaned, Resto van Harte

Bilal, Voedselbank

Iris, BuitenLeeft

Margriet, BuitenLeeft

Mohaned, Resto van Harte

Sjoerd, Stadstuin de Groene Geest

Sjoukje, Stadstuin de Groene Geest

Robert-Jan en Djoeke, Greens in the Park

Diya, Lusthof XL

Lusthof XL

Lusthof XL

Lusthof XL

Hanno en Andre, ‘t Welpje

Millicent, ‘t Welpje

Sanne, ‘t Welpje

Vanessa, BuitenLeeft

Zijn alle links en tips van deze website nog niet voldoende en heb je behoefte aan advies, dan kan je via ons digitale loket contact met ons opnemen.
Volg ons op twitter of facebook.