STADSLANDBOUW  

Wat is het en waarom zou je

 

Wat is stadslandbouw?

Deze vraag is niet in één zin te beantwoorden. De ene definitie geeft aan dat het gaat om teelt van voedsel in een straal van 100 km rondom het stadscentrum. Die gedachte zal eerder opgaan in een gebied waar zich binnen die straal wellicht geen enkele andere stad bevindt. Een andere definitie heeft het over alle voedselteelt binnen de stadsgrenzen. Minimaal aantal vierkante meters, professionaliteit, soort teelt, commercialiteit, aantal medewerkers; je kan er allerlei onderdelen bij betrekken. Kortom, stadslandbouw is een term die veel mensen gebruiken voor het telen van voedsel in en in de nabijheid van de stad.

Stadslandbouw heeft vele verschijningsvormen, zoals buurttuinen, bijenstallen, zorgtuinen, generatietuinen, commerciëel, non-commerciëel, amateurtuinen, volkstuinen, moestuinen, vensterbanktuinen, balkontuinen, verticale stadslandbouw in én op gebouwen, zoals dakakkers.

DEFINITIES
Groene Ruimte
Verenigde Naties
Greensgrow
EPA; Verenigde Staten
EPRS; Europa
SAGE

ENKELE VOORBEELDEN VAN HAAGSE INITIATIEVEN
De groene zon              artikel HetHaagseGroen.nl
Tocht langs initiatieven  artikel HetHaagseGroen.nl
Voedselbos Mariahoeve   artikel HetHaagseGroen.nl

Waarom zou je?

Je kan groente en fruit verbouwen omdat je graag eigen gekweekte groenten en fruit wilt eten. Maar er zijn nog veel meer beweegredenen waarom mensen starten met een dergelijk initiatief. De hightech stadslandbouwinitiatieven gaan uit van het duurzaam telen; minder transport- en luchtvervuiling, weinig energie-, bestrijdingsmiddelen, medicijnen- en waterverbruik. Zij zien mogelijk ook het toekomstige wereldvoedselprobleem als uitdaging. De kleinere buurtinitiatieven beginnen met een buurtmoestuin, bijvoorbeeld omdat het een goede reden is om met vrienden en buren samen iets te kunnen ondernemen, omdat je een zeer toegankelijke ontmoetingsplek voor de hele buurt creëert. Of omdat men aan kinderen wil kunnen laten zien waar het voedsel dat op ons bord ligt vandaan komt en hoe het groeit. Of omdat men controle over de productie van eigen voedsel wil houden, omdat men het vertrouwen verloren heeft in producenten en leveranciers. Een woningbouwcoöperatie kan een buurtmoestuin opzetten omdat de interactie tussen de bewoners de sociale cohesie vergroot. Tevens gaat het verloedering tegen en vergroot het de waarde van de huizen. Steeds meer aandacht is er voor de samenhang tussen stadslandbouw en de lokale economie.

Een moestuin kan functioneren als rustpunt in een druk leven, een reden om in de buitenlucht en tussen het groen te zijn. Om ondanks een taalbarriere toch elkaar te leren kennen. Een stadslandbouwproject biedt ook vele mogelijkheden voor mensen om hun kwaliteiten te laten zien; het opzetten van een initiatief, fondsen werven, de boekhouding doen, het besturen van een stichting, het organiseren van verenigingbijeenkomsten, uitvoeren van kluswerkzaamheden, mensen begeleiden, events organiseren, de catering verzorgen, etc etc. Er zijn kortom legio functies te bedenken waar men niet alleen voldoening uit kan halen, maar ook werkervaring kan opdoen. En doordat stadslandbouwprojecten vaak zoveel meer kwaliteiten met zich meebrengen dan enkel het voortbrengen van voedsel, zijn er naast diverse beweegredenen om er mee te beginnen, ook diverse redenen waarom andere partijen er in geïnteresseerd zijn. Lees op deze pagina verder over de diverse en uiteenlopende aspecten van stadslandbouw.

1. EEN KORTE INTRODUCTIE

INITIATIEVEN REGIO DEN HAAG
Initiatieven rondom een moestuin vind je hier.
Maar er zijn nog veel meer initiatieven rondom voedsel. Hieronder enkele voorbeelden:
Smoothiefiets
Aarde-werk Den Haag
Mijn Groene Stad Den Haag
De Debat Mobiel Den Haag
Eco&Co Voedselverspilling
HaagseHanden
Tiny Forest
Haags Circulair
– Microclimates
Noordzeevis Scheveningen
Inspiratiebundel Duurzaamheid leeft in DH

INITIATIEVEN REGIO DEN HAAG
Initiatieven rondom een moestuin vind je hier.
Maar er zijn nog veel meer initiatieven rondom voedsel. Hieronder enkele voorbeelden:
Smoothiefiets
Aarde-werk Den Haag
Mijn Groene Stad Den Haag
De Debat Mobiel Den Haag
Eco&Co Voedselverspilling
HaagseHanden
Tiny Forest
Haags Circulair
– Microclimates
Noordzeevis Scheveningen
Inspiratiebundel Duurzaamheid leeft in Den Haag

INITIATIEVEN REGIO DEN HAAG
Initiatieven rondom een moestuin vind je hier.
Maar er zijn nog veel meer initiatieven rondom voedsel. Hieronder enkele voorbeelden:
Smoothiefiets
Aarde-werk Den Haag
Mijn Groene Stad Den Haag
De Debat Mobiel Den Haag
Eco&Co Voedselverspilling
HaagseHanden
Tiny Forest
Haags Circulair
– Microclimates
Noordzeevis Scheveningen
Inspiratiebundel Duurzaamheid leeft in Den Haag

2. VERDIEPING

NIEUWE (VORMEN VAN) TEELT
Eiwittransitie interne site
Voedselbossen
Salt Farm Texel telen op zoute bodem
ReNature Agroforestry

VOEDSELVERSPILLING
Foodbattle
Voedselverspilling Milieucentraal
Voedselverspilling Volkskrant
Voedselverspilling ASN
Voedselverspilling Toolkit
Verspilling is verrukkelijk
Get Chef’s
Supermarkt voor voedsel over de datum
Geen lunch te verliezen
Retourstroom AH – Instock

Zijn alle links en tips van deze website nog niet voldoende en heb je behoefte aan advies, dan kan je via ons digitale loket contact met ons opnemen.
Volg ons op twitter of facebook.