GEMEENTE & OVERHEID

Stadslandbouw bij verschillende overheidsinstellingen

Als je al actief bent met stadslandbouw kan het zijn dat je de Gemeente Den Haag al meerdere malen bent tegengekomen. Ook binnen de gemeente gebeurt veel op het gebied van stadslandbouw. Zo zijn er gemeentelijke voorschriften rondom stadslandbouw-gerelateerde zaken. Verder zijn er verwijzingen naar de visie van de gemeente over nut en noodzaak van stadslandbouw en de diverse mogelijkheden om met de gemeente in contact te komen. Ook andere overheidsinstanties mogen hier niet ontbreken. Neem bijvoorbeeld de GGD, die kan helpen met het beantwoorden van vragen over gezondheid en infectierisico’s. Op nationaal niveau zijn er ook allerlei voorschriften aangaande gezondheid, zoals de Voedsel en Warenautoriteit, de HCCP voorschriften voor de horeca en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Op deze pagina kan je verwijzingen vinden naar websites waar je meer informatie over je vraag kan vinden.

Gemeente Den Haag
Bodemverontreiniging  DenHaag.nl
Boomspiegels voorschriften
Geveltuinen voorschriften
De stadsecoloog
– GGD Haaglanden
Afdelingen van de gemeente DH
Bestemmingsplannen
– Duurzaamheidsbudget gem. Den Haag
Voedselstrategie 2.0 (2019)
Voedselstrategie gem.Den Haag (2013)
Voedselstrategie op DenHaag.nl
– Voedselpark
– Stadsdeelkantoren Den Haag
– Tuinieren
Boomspiegels gem. Den Haag
Natuur- en Milieueducatie gem DH, Dienst Stadsbeheer
– Buurttuinieren inschrijven
– Duurzaam Den Haag
Duurzame Stad Den Haag
Gemeentegrond kopen/huren
– VVE balie
– Impactcity
Meer blad voor de stad nota stadsbomen pdf
Nota Stadsbomen link RIS (raadsinformatiesysteem)
– Groen dak GroeneDakenDenHaag
Subsidie groene daken gem. Den Haag
Vergunning boom kap
Staat van de stad 2022 (rapport gem DH)

SUBSIDIES
Subsidies DenHaag.nl

LISE fonds initiatieven schone energie
Subsidie Duurzaamheid Duurzaam wijkinitiatief
Gulden Klinker voor buurtacties

DUURZAAMHEID & BEDRIJF
Je bedrijf verduurzamen? Heb je al een bedrijf, wil je dat verduurzamen, Duurzame Stad Den Haag kan jou  bijvoorbeeld mogelijk helpen.
Duurzame Stad Den Haag

OP ZOEK NAAR GROND of RUIMTE ?

Heb je een initiatief op commerciële basis? kijk dan op het ondernemersportaal.
Zoek je voor jouw niet commerciële initiatief  grond in Den Haag om je te vestigen? De Centrale Vastgoedorganisatie Den Haag beheert de beschikbare stukken grond, bij hen kan je een aanvraag indienen. Stuur je aanvraag per mail naar centralevastgoedorganisatie@denhaag.nl
BODEM: heb je vragen over de ondergrond? Mail dan naar Ondergrond@DenHaag.nl

BELEID  GEMEENTE  DEN HAAG
Op zoek naar de visie van de gemeenteraad over een bepaald onderwerp?
Zoek dan op denhaag.raadsinformatie.nl
Uitleg voor deze website gewenst? -> klik op deze link naar uitleg op DenHaag.nl

Beleid op Duurzaamheid programmabrief Duurzaamheid

Algemene Plaatselijke Verondening APV Den Haag; de regels die gelden voor de openbare orde, de natuur en het uiterlijk van de gemeente en andere huishoudelijke zaken.

RIGHT TO CHALLENGE
Beheer van buitenruimte overnemen van de gemeente?
Right to Challenge uitleg
Right to Challenge toelichting
Right to Challenge VNG
Right to Challenge compas in WMO

DIEREN 
Dieren houden op het terrein? Nota Dierenwelzijn gem.DH
Huisdieren Informatie Punt HIP
Stadsboerderijen in Den Haag
Dieren op de Stadsboerderij

Overheden
– Voedsel- en warenautoriteit
Gezond Voedsel Provincie ZH
De Tuin van Holland – Historie en toekomst
– Veilige grond? GGD stappenplan
Nationale Eiwitstrategie (MinLNV)
– Bericht RIVM rapport
– GGD Haaglanden
Loketgezondleven.nl Ministerie
Receptenboek Citydeal Voedsel
10 tips voor gemeenten om initiatieven te steunen
Voorbij de tijdelijkheid van groene initiatieven
Vergunningen Den Haag
– Horeca; HCCP voorschriften
– Voedingscentrum
– Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
– GDO Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling
Prov ZH; agenda Duurzame landbouw (A2;R1)
Coalitieakkoord Zuid-Holland
Gezond Zuid Holland (beleidsondersteunend)
Operatie Steenbreek
Global Goals en lokale overheden
– Duurzaam beleid EU
Ministerie VWS – blik op voedsel
The Bean Deal (plantaardige eiwitten voeding)
Farm to Fork (EU)
FoodClic (EU)
FOOD Corridors (EU)
Belang Stadslandbouw (EU factsheet)
FOOD Systems (OECD, int.)
Fit 4 Food 2030 (EU)
City Deal Voedsel
City Deal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving
Citydeal GeDV rapport impact lokale voedselinitiatieven
Regio Deal Foodvalley
Natuur in de gemeente (Zuid-Holland) onderzoek
Basiskwaliteit Natuur Min LNV
CircuLaw tips implementatie circulair in lokaal beleid

Mis je iets op deze pagina en wil je iets toevoegen? Neem dan contact met ons op via het digitaal loket.
Volg ons op twitter of facebook.